Tel:   051.445.550
Fax:  051.445.551
E-mail: ivanj(a)ivanj.net
Novi Cjenik komunalnih usluga
Datum objave: 18.2.2010.
 

Od 01. siječnja 2010. godine primjenjuje se novi Cjenik komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Naime Zakon o otpadu u svom članku 17. određuje da kriteriji obračuna komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada može biti ili jedinica mase ili broj članova kućanstva ili volumen otpada. Sukladno zakonskoj regulativi bilo je nužno donijeti novu Odluku o načinu plaćanja komunalne usluge te Izmjenu i dopunu Cjenika komunalnih usluga GKTD-a Ivanj d.o.o. 

Prilikom obračuna komunalne usluge odvoza, skupljanja i odlaganja komunalnog otpada primjenjivat će se kriteriji volumena otpada na način, da će se obračun skupljanja, odlaganja i odvoza otpada sastojati iz sva dijela. Prvi dio čine iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava skupljanja, odlaganja i odvoza komunalnog otpada, utvrđuje se na osnovi zadužene veličine posude i plaća ga svaki obveznik u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posuda i sastavni je dio prihoda isporučitelja usluge. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovu evidentiranog broja pražnjenja posude.

Da bi mogli primjeniti ovakav način obračuna u tijeku je i tehnička prilagodba Vaših posuda za otpad. 

Obaviještavamo korisnike da će se sa računima za siječanj već primjenjivati novi Cjenik, te Vas ujedno molimo za razumjevanje ukoliko dođe do određenih pogrešaka budući da u skladu sa navedenim izmjenama uvodimo i novi informacijski sustav.

                                                     

Za sve informacije i dodatna pitanja, naše službe Vam stoje na raspolaganju na tel/fax 00 385 (0) 51 245 775 ili E-mail adresa: stanje-racuna@ivanj.net

 

 

1.

PREUZIMANJE,ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG (KUĆNOG) OTPADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

GRAĐANI

 

 

 

 

 

Cijena

PDV 23%

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

(kn/L)

(kn/L)

(kn/L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Fiksna naknada za održavanje sustava*

 

 

0,46

0,11

0,57

1.1.2.

Varijabilni dio (pražnjenje posude)**

 

 

0,04

0,01

0,051.2.

GOSPODARSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Za odvoz komunalnog otpada gospodarskim subjektima obračunavaju se slijedeći faktori opterećenja :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 x

Ugostiteljski objekti/restorani,kafići,bistroi,pizzerie,krčme,konobe,slastičarne,

 

 

 

trgovine mješovitom robom,mesnice,ribarnice,trgovine voćem i povrćem/

 

 

 

5 x

Ostale trgovine uključujući ljekarne

 

 

 

 

4 x

Hoteli,klimatska lječilišta,turistička naselja i odmarališta

 

 

 

 

3 x

Industrijski pogoni, obrtničke radnje i skladišta

 

 

 

 

2 x

Škole,domovi zdravlja i ambulante, agencije i dječji domovi

 

 

 

 

1 x

Domovi kulture,muzeji,galerije,crveni križ

 

 

 

 

0,5 x

Kampovi i plaže

 

 

 

Cijena

PDV 23%

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

(kn/L)

(kn/L)

(kn/L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Fiksni dio za održavanje sustava*

 

0,65

0,15

0,80

1.2.3.

Varijabilni dio (pražnjenje posude)**

 

0,04

0,01

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Fiksna naknada za održavanje sustava naplaćuje se mjesečno (cijena x veličina posude)

 

**

Varijabilni dio naplaćuje se po broju pražnjenja i veličini dodijeljene posude (cijena x veličina

 

posude x broj pražnjenja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena

PDV 23%

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

(kn/kom)

(kn/kom)

(kn/kom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Za pravne i fizičke osobe van sustava a koje same dovoze otpad

36,70

8,44

45,14

 

na deponiju (za količine veće od 1m3)

(kn/m3)

 

 

 

1.2.5.

Cijene usluga odvoza komunalnog otpada po narudžbi

 

 

 

 

1.2.7.1.

Kontejner 900-1.100 lit.

(kn/kom)

77,91

17,92

95,83

 

1.2.7.2.

Kontejner od 5 - 7 m3

 

(kn/kom)

397,68

91,47

489,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poduzeća se mogu sklapati i godišnji ugovori s posebno ugovorenim cijenama i terminima odvoza.