Anketa

   A) OPĆENITO O KORISNIKU NAŠIH USLUGA
Status: Nezaposlen
U radnom odnosu
Domaćica
Učenik - student
Umirovljenik

Dob: Ispod 30
31-45
46-55
56-65
Iznad 65

Najčešće se informiram o uslugama i cijenama putem: WEB stranica tvrtke - www.ivanj.net
Telefona (osobnim pozivom)
Novina
Ostalo (navedite kako)

Kako ocjenjujete dostupnost informacija o našim uslugama? Potpuno sam informiran
Imam osnovne informacije
Teško dolazim do informacija
Ne mogu doći do informacija

   B) KOMUNALNE USLUGE
Odvozi li se redovito komunalni otpad u vašoj ulici? Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Da li ste zadovoljni uvođenjem zelenih vreća za zeleni otpad? (lišće, trava, manje grane) Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Smatrate li da je sustav odvojenog prikupljanja otpada putem vreća praktičan? Ne
Nisam obraćao/la pozornost
Da

Da li ste zadovoljni uređenjem i održavanjem javnih površina? U rubriku primjedbe navedite lokaciju s kojom niste/jeste zadovoljni. Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Da li ste zadovoljni održavanjem ulica u gradu Novom Vinodolskom? U rubriku primjedbe navedite lokaciju s kojom niste/jeste zadovoljni. Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Da li ste zadovoljni sa održavanjem groblja na području Grada Novog Vinodolskog i O. Vinodolske općine? Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Da li ste zadovoljni uvođenjem kontejnera za odjeću i obuću? Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

Da li ste zadovoljni mogućnošću i pristupačnošću plaćanja parkirališnim mjesta na području Grada? Da
Ne
Nisam obraćao/la pozornost

   C) KVALITETA USLUGA
Detaljnost ispisa računa? nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

Preglednost i jasnoća računa? nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

Brzina rješavanja Vaših zahtjeva? nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

Uslužnost radnika Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

Koliko ste zadovoljni brzinom rješavanja reklamacija? nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

Koliko ste zadovoljni kvalitetom rješavanja reklamacija? nezadovoljni
uglavnom zadovoljni
potpuno zadovoljni

 

Svrha ove ankete je poboljšanje kvalitete naših usluga, te Vas molimo da dopišete i svoje prijedloge ili primjedbe. Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju naše problematike i iznalaženju najboljih rješenja.

Vaši prijedlozi i/ili primjedbe: