Raspored odvoza za 2024. godinu

Poštovani korisnici,

Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za 2024. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Dokumenti