Poziv građanima koji koriste grobna mjesta i imaju sahranjene pokojnike na grobljima Grada Novog Vinodolskog, a nisu promijenili korisnika.