Parking

 Vrijeme besplatnog parkiranja na svim javnim parkiralištima iznosi 10 minuta.

CIJENA I RADNO VRIJEME

  • u vremenskom periodu od 01. 10. do 31.05. cijena jednog sata parkiranja na svim parkiralištima iznosi 0,30 €, a parkiranje se naplaćuje od ponedjeljka do petka od 07 do 19 h, te subotom od 07 do 13h. Naknada za parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima.

  • u vremenskom periodu od 01.06. do 30.09. cijena prvog sata parkiranja za parkirališta u prvoj zoni iznosi 1,30 €, dok je cijena svakog sljedećeg započetog sata parkiranja 1,60 €, a parkiranje se naplaćuje od 00 do 24 h. Naknada za parkiranje se naplaćuje svakodnevno (uključujući nedjelje i blagdane). 

  • u vremenskom periodu od 01.06 do 30.09. cijena jednog sata parkiranja za parkiralište Lukavice u drugoj zoni iznosi 2,00 €, a parkiranje se naplaćuje od 07 do 22 h.

  • u vremenskom periodu od 01.06. do 30.09. cijena za parkiralište Obala Petra Krešmira IV, u trećoj zoni je sljedeća, cijena jednog sata parkiranja iznosi 2,00 €, a cijena dnevne karte (za više od šest sati provedenih na parkiralištu) iznosi 12,00 €,  sve do kraja radnog vremena u tome danu, a parkiranje se naplaćuje od 07 do 22 h.

  • PARKIRALIŠTE DOM ZDRAVLJA (parkiralište samo za korisnike usluga Doma zdravlja) - u vremenskom periodu od 01.01. pa do 31.12. cijena jednog sata parkiranja iznosi 3,00 €, a parkiranje se naplaćuje od ponedjeljka do nedjelje od 00 do 24 h. Naknada za parkiranje se naplaćuje nedjeljom i blagdanima. Cijena Dnevne parkirne karte iznosi 38,00 €, a na ovom parkiralištu nije dopušteno parkiranje sa Povlaštenom parkirnom kartom (mjesečnom). Korisnici Doma zdravlja imaju pravo na besplatno korištenje usluge parkiranja na ovom parkiralištu i to u vremenu od 90 minuta, uz predočenje liječničke potvrde.

 

Radno vrijeme glavne blagajne Ivanj-a (Trg Vinodolskog zakona) je svaki dan od ponedjeljka do petka u vremenskom periodu od 07 do14 h, dok u periodu ljetnih mjeseci (srpanj, kolovoz) blagajna radi i subotom od 07 do 12 h. Blagajna ne radi nedjeljom i blagdanom.

Blagajna na parkiralištu Centar Škola u ljetnom periodu (lipanj,srpanj, kolovoz, rujan) radi svakodnevno od 7 do 20 h (uključujući nedjelje i blagdane), odnosno prema dogovoru sa dežurnim djelatnikom na broj 00 385 91 245 7004.

IBAN: HR9823400091111165669

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 

POVLAŠTENA PARKIRNA KARTA – (MJESEČNA KARTA)

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte u prvoj, drugoj i trećoj zoni naplate iznosi:

U vremenskom periodu od 01.10. do 31.05.:

-  7,00 € za sve fizičke i pravne osobe

U vremenskom periodu od 01.06. do 30.09.:

-  15,00 € za fizičke osobe sa prijavljenim prebivalištem u zoni naplate parkiranja, jedna karta.

- 20,00 €  za fizičke osobe koje imaju registriranu poslovnu djelatnost u zoni naplate parkiranja, jedna karta.

- 20,00 €  za fizičke osobe zaposlene u zoni naplate parkiranja, jedna karta.

-  27,00 €  za pravne osobe koje posluju u zoni naplate parkiranja, jedna karta.

- 50,00 € za fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti u domaćinstvu u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu, kuća za odmor), u zoni naplate parkiranja pod uvjetom da pružatelj usluge turističke djelatnosti Ivanj-u odmah prijavi registraciju vozila izdanu za pojedinu povlaštenu parkirnu kartu, četiri karte.

- 40,00 € za fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina (kuća za odmor) u zoni naplate parkiranja za vlastite potrebe, jedna karta.

- 70,00 €  za pravnu osobu i fizičku osobu koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu i ugostiteljsku djelatnost - hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja., četiri karte.

- 200,00 €  za osobe koje prelaze kvotu dopuštenog broja povlaštenih parkirnih karata.

POVLAŠTENA PARKIRNA KARTA – (TJEDNA KARTA)

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte u prvoj, drugoj i trećoj zoni naplate iznosi:

U vremenskom periodu od 01.10. do 31.05.:

-25,00 € za fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti u domaćinstvu u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu, kuća za odmor), u zoni naplate parkiranja pod uvjetom da pružatelj usluge turističke djelatnosti Ivanj-u odmah prijavi registraciju vozila izdanu za pojedinu povlaštenu parkirnu kartu.

Povlaštena parkirna karta može se kupiti na parkirnoj kućici na parkiralištu „CENTAR-ŠKOLA“ ili na glavnoj blagajni Ivanj-a (adresa:Trg Vinodolskog zakona 1). Povlaštena parkirna karta može se izdati isključivo za otvorena parkirališta (bez rampi) te izdavanje iste ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s povlaštenom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima koja pripadaju zoni (lokaciji) za koju je kupljena karta, sve do datuma isteka važenja karte. Povlaštena parkirna karta ne može se izdati ukoliko postoji dug po izdanoj Dnevnoj parkirnoj karti ili prema Ivanj-u. Prilikom prvog izdavanja Povlaštene parkirne karte potrebno je donijeti dokaz o udovoljavanju jednom od gore navedenih uvjeta. (npr. kopija osobne iskaznice, vlasničkog lista, obrtnice, potvrda o zaposlenju i sl.)

DNEVNA PARKIRNA KARTA

Korisnici koji koriste parkirno mjesto bez kupljene parkirne karte, prekorače dopušteno vrijeme parkiranja, ne poštuju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, ne koriste ispravnu parkirnu kartu, plaćaju dnevnu parkirnu kartu.

Dnevna parkirališna karta u tom slučaju vrijedi isključivo u parkirališnoj zoni (na lokaciji) u kojoj je izdana i to od trenutka izdavanja pa sve do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje. Naplata dnevne parkirne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje preko žiro-računa Ivanja, kod ovlaštene osobe Ivanja ili na blagajni i prodajnim mjestima Ivanja i njegovih partnera, izuzev kada tehnički ili neki drugi objektivni razlozi ne dopuštaju naplatu na nekim od navedenih mjesta. Ukoliko korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu parkirnu kartu, Ivanj će protiv njega pokrenuti postupak prisilne naplate.

CIJENA DNEVNE PARKIRNE KARTE IZNOSI:

- 4,00 € u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.10. do 31.5.

- 38,00 €  kuna u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1.6. do 30.9.

 

DNEVNA PARKIRNA KARTA NA PARKIRALIŠTU DOM ZDRAVLJA

Ukoliko korisnik parkirališta Dom zdravlja:

-ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište

-ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona ili PayDo aplikacije u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište

-ne koristi ispravnu parkirnu kartu

-koristi parkirališno mjesto bez parkirne karte

-ne koristi parkirališno mjesto sukladno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji

- kao korisnik Doma zdravlja prekorači dopušteno vrijeme trajanja besplatnog parkiranja od  90 minuta;

Smatrat će se da je kupio dnevnu parkirališnu kartu te će KTD IVANJ d.o.o. izdati Korisniku dnevnu parkirnu kartu.

Cijena Dnevne parkirne karte izdane na parkiralištu Dom zdravlja iznosi 38,00 €.

 

 

INVALIDI

 

Ukoliko je parkirano vozilo propisno označeno znakom pristupačnosti i ako se u vozilu nalazi ili njima upravlja invalidna osoba, a sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti naknada za parkiranje za vozila invalidnih osoba ne plaća se na svim parkiralištima. Izuzev navedenome, a iz razloga reguliranja naplate putem automatske blagajne na parkiralištu Centar Škola, naknadu za parkiranje plaćaju svi korisnici ovoga javnoga parkirališta.

Ukoliko su parkirna mjesta za vozila invalidnih osoba popunjena, korisnici mogu besplatno koristiti i ostala parkirna mjesta uz propisno istaknuti znak pristupačnosti.

 

PARKIRANJE AUTOBUSA (samo na temelju sklopljenog ugovora)

 

  • na parkiralištu u Ulici Antona Mataije u Novom Vinodolskom (mogućnost parkiranja za ukupno 10 autobusa) te na dijelu parkirališta Luka (6 autobusa)

 

  • 50,00 EUR (bez PDV-a), za svaki dan parkiranja jednog autobusa.

 

Dokumenti