Parking

ODLUKOM O OPĆIM UVJETIMA ORGANIZACIJE, NAPLATE I KONTROLE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA NOVI VINODOLSKI (SN PGŽ 17/19 i 16/22) I OPĆIM UVJETIMA USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA IVANJ D.O.O. (SN PGŽ 17/19 i 16/22) UTVRĐUJE SE ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE I KONTROLE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA POD NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI TE SE UTVRĐUJE NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI USLUGE PARKIRANJA NA ISTIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA.

Obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama povjereno je Komunalnom trgovačkom društvu IVANJ d.o.o. na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima (SN PGŽ 6/19).

Odluka o komunalnim djelatnostima (SN PGŽ 6/19)

Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ 17/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ 16/22)

 

Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 17/19)

Izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 16/22)

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 17/19)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 16/22)

 

Izmjena Općih uvjeta parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 18/24)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (SN PGŽ 16/24)

 

Odluka o uvjetima parkiranja autobusa.