Parking

Temeljem svakodnevnog iskustva i uvažavajući prijedloge korisnika naših usluga, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. je omogućilo iznajmljivačima i korisnicima naših parkirališnih usluga lakšu i bržu izmjenu registarskih oznaka za vozila svojih gostiju.

Nakon što ste na blagajni Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. kupili povlaštenu parkirnu kartu i dobili račun sa kodom i brojem parkirne karte više ne morate osobno dolazili do blagajne, već se klikom na sljedeći link http://oa.rao.hr:8053/#/novi-vinodolski/apartment-parking, a pomoću koda sa računa i broja parkirne karte prijavite u portal povlaštene parkirne karte gdje možete mjenjati registracije vozila i pregledavati povijest svojih izmjena.

Korisnik povlaštene parkirne karte za kategoriju Turist može u vremenu važenja iste promjeniti reg.oznaku neograničeni broj puta, a korisnik iz kategorije Vikendaš može reg.oznaku promjeniti u maksimalno dva puta tijekom njenog važenja.

Za sve dodatne informacije i pomoć oko korištenja ove usluge i dalje je na raspolaganju broj 00 385 91 245 7004.

Dokumenti