Pj Groblja i pogrebne usluge

KTD „Ivanj“ teži da bude iskren, odan i pošten davatelj pogrebnih i grobarskih usluga pri tom njegujući etički i profesionalni odnos s obitelji pokojne osobe.

Poslovna jedinica groblja i pogrebne usluge pruža cjelovitu pogrebnu uslugu kako bi ožalošćenim strankama pomogli da se od svojih najmilijih oproste na dostojanstven i primjeren način.

Usluga uključuje organizaciju sahrane, odabir pogrebne opreme te dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

 

 

Usluge PJ Groblja i pogrebne usluge:

 

Dolazak na dogovor

Preuzimanje i prijevoz pokojnika

Organizacija oblačenja i uređivanja pokojnika

Prodaja pogrebne opreme

Usluga ugovaranja ispraćaja, kremiranja ili pokopa

Oglašavanje u dnevnom tisku

Dodjela grobnog mjesta

Ukop

Usluga ekshumacije posmrtnih ostataka

Izdavanje suglasnosti za građevinske radove

 

 

 

Sve djelatnosti poslovne jedinice usklađene su prema odredbama:

 

Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

Zakona o komunalnom gospodarstvu

Zakona o grobljima

Odluka o grobljima

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba

Pravilnika o uvjetu i načinu obavljanja prijenosa,  pogreba i iskop. umrlih osoba

Odluka o načinu i uvjetima održ. groblja na području grada Novog Vinodolskog

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja